UNESCO foto i video snimanje – Ispravak dokumentacije za nadmetanje

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave: UNESCO foto i video snimanje
Ev. Broj: 010/19
Krajnji rok dostave ponuda: 03.05.2019. do 12.00 h

 

ISPRAVAK TEKSTA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 

U dokumentaciju za nadmetanje došlo je do korekcija unutar točke 16. Tehničke specifikacije (opis) predmeta nabave koje se odnose na trajanje video materijala (izmjena naznačena žutom bojom):

 1. Tehničke specifikacije (opis) predmeta nabave

Fotografije:

 • Minimalna potrebna rezolucija fotografija je 3 600 x 5 080 px na 300 dpi
 • Obrada fotografija
 • dostaviti i vertikalnu i horizontalnu varijantu fotografije te voditi računa da će se fotografije prilagođavati na različite formate pa je poželjno da bude širi plan fotografije
 • Fotografije ne smiju biti presaturirane
 • Prilikom obrade ne koristiti tzv. vignetting
 • Uz obrađene fotografije potrebno dostaviti i RAW materijal
 • Ukupno 200 fotografija (i vertikalne i horizontalne fotografije)

Video materijal:

 • Snimanje u 4K rezoluciji
 • Potrebno izraditi 4 video materijala: minuta video materijala materijalne UNESCO kulturne baštine, minuta video materijala UNESCO nematerijalne kulturne baštine, tri minute video materijala materijalne i nematerijalne kulturne baštine i 30 sec video materijala najboljih kadrova
 • Montaža video materijala i color grading
 • Potrebno pripremiti video materijal u MP4 i AVI formatu
 • Dostavljanje sirovih materijala podijeljenog prema sekvencama i označenog po lokaciji i tematici (npr. plaža, ljudi, more,…)
 • Izrada autorske glazbe i trajni otkup iste ili trajni otkup glazbe sa stocka
 • Dostavljanje mastera svakog video materijala (open file)

 

Napomena* potrebno je obuhvatiti šest klastera:

Materijalna kulturna baština

 • Dioklecijanova palača i srednjovjekovni Split
 • Stari grad Dubrovnik
 • Ranokršćanski kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču
 • Povijesna jezgra Trogira
 • Nacionalni park Plitvička jezera
 • Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku
 • Starogradsko polje na Hvaru
 • Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici
 • Venecijanski obrambeni sustav 16. i 17. stoljeća – Zadar (zidine i stari grad) i utvrda Sv. Nikole u Šibeniku
 • Iskonske i drevne bukove šume Karpata i drugih regija Europe – Sjeverni Velebit i Paklenica

           

Nematerijalna kulturna baština

 • Ojkanje
 • Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja
 • Klapsko pjevanje
 • Bećarac
 • Godišnji pokladni ophod zvončari s područja Kastavštine
 • Nijemo kolo s područja Dalmatinske zagore
 • Sinjska alka – viteški turnir u Sinju
 • Čipkarstvo u Hrvatskoj
 • Umijeće izrade drvenih tradicionalnih dječjih igračaka s područja Hrvatskog zagorja
 • Procesija za Križen na otoku Hvaru
 • Fešta sv. Vlaha, Dubrovnik
 • Godišnji proljetni ophod kraljice ili ljelje iz Gorjana
 • Medičarski obrt na području sjeverne Hrvatske
 • Mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, otocima i dijelovima zaleđa
 • Ekomuzej Batana (tradicionalna drvena brodogradnja)
 • Međimurska popevka
 • Umijeće suhozidne gradnje

 

U sklopu natječajne dokumentacije potrebno je dostaviti storyboard.

 

Napomena* Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo finalnog odabira lokaliteta snimanja.