OPĆI AKTI

Statut Hrvatske turističke zajednice

Statut Hrvatske turističke zajednice (NN 034/12)
donesen na konstituirajućoj sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice održanoj dana 28. veljače 2012. godine.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_03_34_842.html

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 059/12)
donesena na 2. sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice nodržanoj dana 28. veljače 2012. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_59_1468.html

Statut Hrvatske turističke zajednice

 

Poslovnik o radu Sabora Hrvatske turističke zajednice

donesen na konstituirajućoj sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice održanoj dana 28. veljače 2012. godine.

Poslovnik o radu Sabora Hrvatske turističke zajednice

 

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice

donesen na 1. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice održanoj dana 3. travnja 2012. godine.

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice

 

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske turističke zajednice

donesen na sjednici Nadzorni odbor  Hrvatske turističke zajednice održanoj dana 28. ožujka 2012. godine.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske turističke zajednice