Nabava

Izvođač radova za gradnju štanda na sajmu Glavnog ureda – ATM Dubai (19.-22.04.2020.)

17.02.2020.
-
24.02.2020.

Predmet nabave: Izvođač radova za gradnju štanda na sajmu Glavnog ureda – ATM Dubai (19.-22.04.2020.)
Evidencijski broj: 005/20
Krajnji rok dostave ponuda: 24. veljače 2020.

Outdoor kampanja – Zakup vanjskih oglasnih površina

06.02.2020.
-
20.02.2020.

Predmet nabave: Outdoor kampanja – Zakup vanjskih oglasnih površina
Evidencijski broj: 004/20
Krajnji rok dostave ponuda: 20. veljače 2020. godine do 16:00 sati

Izrada i nabava licitara

21.01.2020.
-
04.02.2020.

Predmet nabave: Izrada i nabava licitara 
Ev. Broj: 002/20
Krajnji rok dostave ponuda: 4. veljače 2020. godine, do 12:00 sati

Izrada i nabava vrećica lavande

21.01.2020.
-
04.02.2020.

Predmet nabave: Izrada i nabava vrećica lavande 
Ev. Broj: 001/20
Krajnji rok dostave ponuda: 4. veljače 2020. godine, do 12:00 sati

Izrada i nabava platnenih vrećica

21.01.2020.
-
04.02.2020.

Predmet nabave: Izrada i nabava platnenih vrećica 
Ev. Broj: 003/20
Krajnji rok dostave ponuda: 4. veljače 2020. godine, do 12:00 sati

Nabava usluga izrade weba turističko-informacijskog sustava te uspostave IT sustava - upravljanje bazama podataka potrebnih za uspostavu javnih e-usluga (turističko informacijski portal)

17.01.2020.
-
12.02.2020.

Predmet nabave: Nabava usluga izrade weba turističko-informacijskog sustava te uspostave IT sustava - upravljanje bazama podataka potrebnih za uspostavu javnih e-usluga (turističko informacijski portal)

Prijevod sadržaja aplikacija (na 10 jezika)

15.01.2020.
-
30.01.2020.

Predmet nabave: Prijevod sadržaja aplikacija (na 10 jezika)

Krajnji rok dostave ponuda: 30. siječnja 2020. godine do 12:00 sati. 

Izrada projektnog zadatka i detaljnih specifikacija aplikacije te praćenje i evaluacija uspostave informacijskog sustava za javne e-usluge u turizmu - prijava i odjava gostiju - nadogradnja računalne aplikacije eVisitor

10.01.2020.
-
24.01.2020.

Predmet nabave je izrada projektnog zadatka i detaljnih specifikacija aplikacije te praćenje i evaluacija uspostave informacijskog sustava za javne e-usluge u turizmu  - prijava i odjava gostiju - nadogradnja računalne aplikacije eVisitor.

Izrada smjernica za vizualni identitet i imenovanje aplikacije za javne e-usluge u turizmu na regionalnoj razini te izrada karakterističnih stranica sučelja aplikacija za javne e-usluge u turizmu uz primjenu vizualnog identiteta i naziva aplikacija

08.01.2020.
-
21.01.2020.

Predmet nabave: Izrada smjernica za vizualni identitet i imenovanje aplikacije za javne e-usluge (Turističko-informacijski portal) u turizmu na regionalnoj razini te izrada karakterističnih stranica sučelja  aplikacija za javne e-usluge u turizmu uz primjenu vizualnog identiteta

Usluge transfera i uzastopnih transfera

20.12.2019.
-
13.01.2020.

Predmet nabave: Usluge transfera i uzastopnih transfera
Ev. Broj: 034/19
Krajnji rok dostave ponuda: 13.01.2020. do 12.00 h