Buy Croatia

Projekt Buy Croatia organizira se s ciljem izravnog upoznavanja inozemnih partnera s turističkim ponudama pojedinih destinacija i/ili novim turističkim proizvodima. Osim upoznavanja ponude pojedinih destinacija, cilj Buy Croatia je unapređivanje selektivnih oblika turizma, povećanje prepoznatljivosti turistički slabije razvijenih područja te otvaranje Hrvatske drugim i daljim emitivnim tržištima.

Projekt Buy Croatia obuhvaća poslovnu radionicu s predstavnicima hrvatskog turističkog gospodarstva te edukacijsko putovanje za inozemne sudionike. Edukacijsko putovanje organizira Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa sustavom TZ i gospodarskim subjektima, a s ciljem upoznavanja destinacije i/ili proizvoda. Inozemni partneri posjećuju Hrvatsku kao naši gosti.

Ukoliko se poslovna radionica organizira u sklopu edukacijskog putovanja, tada se poziva određen broj partnera s emitivnih tržišta i to s ciljem da se:

  • upoznaju s destinacijom i dožive turističke proizvode i kvalitetu ponude,
  • susretnu s pružateljima usluga - predstavnicima hrvatskog turističkog gospodarstva
  • pregovaraju o kupnji usluga i/ili paketa.

Osim navedenog, Buy Croatia poslovna radionica može se organizirati i u sklopu godišnjih sastanaka inozemnih strukovnih udruga.

Za sudjelovanje na poslovnoj radionici, hrvatski partneri su dužni ispuniti elektronsku prijavnicu koja se nalazi na www.htz.hr. Prijava je valjana u trenutku kada Hrvatska turistička zajednica istu potvrdi, a prijavljeni subjekt zaprimi elektronsku potvrdu prihvata. Prijavljenom subjektu je na radionici osiguran jedan stol, četiri stolice, kava i piće u radnom dijelu te poslovni ručak ukoliko će isti biti organiziran. Na pojedinu radionicu mogu se prijaviti maksimalno dva sudionika iz istog gospodarskog subjekta.

Napominjemo da je sudjelovanje na radionicama besplatno te nije potrebno uplaćivati kotizaciju. Sudionik podnošenjem prijave za pojedinu radionicu,  odnosno ispunjavanjem elektronske prijavnice, potvrđuje da je suglasan platiti Hrvatskoj turističkoj zajednici obeštećenje u visini od 2.000,00 kuna u slučaju ne dolaska na radionicu. Hrvatska turistička zajednica će za navedeni iznos teretiti pojedinog subjekta, osim u slučaju više sile za što je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju te zaprimiti suglasnost HTZ-a.

U 2020. godini, u planu je organizacija 5 Buy Croatia poslovnih radionica: radionica na temu zdravstvenog, nautičkog i ciklo turizma, turistička ponuda klastera Slavonija te poslovna radionica za određeno tržište u suradnji s Croatia Airlines.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo otkaza svake poslovne radionice u slučaju nedovoljnog interesa sudionika, više sile ili drugog opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja poslovne radionice, Hrvatska turistička zajednica nije odgovorna za eventualno nastalu štetu ili refundaciju bilo kakvih troškova prijavljenih sudionika otkazane poslovne radionice.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene sadržaja ako se tijekom vremena pokaže potrebnim i opravdanim.

Za sve dodatne informacije molimo da nam se obratite na buycroatia@htz.hr.