HTZ objavio popis sajmova za 2020. godinu

Kategorija: Priopćenja
Objavljeno: pet, 26.07.2019 - 14:33

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je popis sajmova u 2020. godini na kojima se nudi mogućnost suizlaganja, a novost od sljedeće godine je mogućnost zakupa samo pulta i korištenja zajedničkih stolova suizlagača. Cijena takvog mjesta je 50 posto niža od većeg mjesta, odnosno 30 posto niža od manjeg mjesta. Ipak, napominjemo kako je suizlagačko mjesto samo s pultom moguće zakupiti jedino na sajmovima za široku publiku, ali ne i na poslovnim sajmovima.

Također, novost je da suizlagači za nastup na štandu HTZ-a plaćaju trošak zakupa, koji definira organizator sajma te 50 posto troška uređenja, koji definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja. Preostali iznos uređenja snosi HTZ s 50 posto troškova uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) te sa 100 posto na kongresnim burzama za koje je direktno nadležan Kongresni odjel HTZ-a.

Budući su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti subjekti koji će dostaviti ugovore/prijavnice dok se raspoloživa i za to predviđena sredstva ne iscrpe. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, HTZ više neće moći snositi troškove uređenja te će suizlagači biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto.

Preporučeni rok prijava za sajmove koji će se održati tijekom prva četiri mjeseca 2020. godine je najkasnije do rujna ove godine, a za jesenske sajmove najkasnije do kraja 2019. godine. Sve dok ima slobodnih mjesta moguće se prijaviti na ponuđene sajmove.

Popis sajmova i kongresnih burzi u 2020. godini te sve povezane informacije možete pronaći na web stranicama HTZ-a.