Stručni suradnik za online oglašavanje i internetske stranice (m/ž) - 3 izvršitelja

-

Hrvatska turistička zajednica
objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto

„Stručni suradnik za online oglašavanje i internetske stranice“
(3 izvršitelja - m/ž)

 

Ključna odgovornost: osmišljavanje, implementacija i provođenje svih aktivnosti online oglašavanja

Vrsta zaposlenja: zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa

Opis poslova:

 • surađuje s partnerima i agencijama u sklopu strateškog i medijskog planiranja i zakupa medijskog prostora
 • postavlja i optimizira kampanje na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
 • postavlja i optimizira kampanje u Google AdWords sučelju (SEM, GDN, Youtube)
 • postavlja i nadzire račune u Google Analytics sučelju
 • postavlja kodove u GTM sučelju
 • inicira uporabu novih tehnologija, društvenih mreža i drugih inovativnih Internet usluga za promidžbu hrvatskog turizma
 • prati trendove u online oglašavanju
 • prati i analizira učinkovitost online oglašavanja, strukturira izvješća
 • koordinira oglašavanje hrvatske turističke ponude na inozemnim portalima
 • strukturira, uređuje, oblikuje, izgrađuje i unosi dinamični sadržaj internetskih stranica i portala HTZ-a (CMS)
 • koordinira izradu multimedijalnog promotivnog materijala i prilagođava isti za potrebe HTZ-a
 • podiže organske posjećenosti stranica za internetske tražilice kroz povećanje ranga na rezultatima pretraživanja za ciljane ključne riječi
 • surađuje s vanjskim tvrtkama pri provođenju projekata
 • obavlja ostale poslove u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a odnosno po nalogu nadređenih


Uvjeti za radno mjesto*:

 • završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem se radnik zapošljava;
 • aktivno znanje jednog i poznavanje drugog svjetskog jezika;
 • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Poželjna znanja i vještine:

 • radno iskustvo u području profesionalnog online oglašavanja (prikazati portfelj s navođenjem vlastite projektne uloge) samostalno ili timski
 • dobro poznavanje principa i procesa vezanih za online oglašavanje
 • napredno poznavanje karakteristika i specifičnosti internetskih tražilica (Google, Yahoo, Yandex)
 • napredno poznavanje rada u Google Analytics ili sličnom sustavu
 • poznavanje rada u Hootsuite, Socialbakers ili sličnom sustavu
 • poznavanje optimizacije za tražilice – SEO (Search Engine Optimisation)
 • iskustvo u postavljanju i optimizaciji kodova za praćenje prometa
 • poželjno iskustvo u radu na međunarodnim projektima
 • organiziranost, analitičnost i kreativnost
 • iskustvo u projektnom i timskom radu
 • konstantno usavršavanje i usvajanje novih tehnologija
 • aktivno poznavanje drugih stranih jezika uz engleski, osobito njemačkog, talijanskog ili ruskog jezika
 • razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj
 • poznavanje turističke industrije i turističkih proizvoda
 • posjedovanje specijaliziranih certifikata u području online marketinga (npr. Google AdWords i sl.)
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (npr. MS Windows, MS Office i sl.)

 

Ključne odgovornosti pojedinog izvršitelja:
1.
Izvršitelj - naglasak će biti na sljedećim poslovima:

 • suradnja s partnerima i agencijama u sklopu strateškog i medijskog planiranja, zakupa medijskog prostora te realizacije oglašavanja

2. Izvršitelj - naglasak će biti na sljedećim poslovima:

 • postavljanje i optimiziranje kampanja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)

3. Izvršitelj - naglasak će biti na sljedećim poslovima:

 • postavljanje i optimiziranje kampanja u Google AdWords sučelju (SEM, GDN, Youtube)
 • postavljanje i nadziranje računa u Google Analytics sučelju
 • postavljanje kodova u GTM sučelju

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim znanjima i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije)
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)

 

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka za elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala „MojPosao“.

Rok za prijavu: zaključno s 15. listopada 2017.