Specijalist koordinator za odnose s javnošću (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica

objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„specijalist koordinator za odnose s javnošću“ (m/ž)

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i želi osnažiti radni tim unutar organizacije.

Što nudimo:

 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu,
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja,
 • lokacija u centru Zagreba.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima;
 • poželjno iskustvo rada u velikim organizacijama i sustavima, iskustvo iz područja korporativnih komunikacija;
 • iskustvo i znanje iz područja eksterne i interne komunikacije i strateških komunikacija;
 • poznavanje aktualnih svjetskih trendova u području komunikacija i marketinga;
 • vještine suradnje i komunikacije s ljudima iz različitih područja poslovanja;
 • izvrsno razvijena pisana i govorna komunikacija;
 • napredno korištenje poslovnog engleskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno korištenje MS Office paketa.


Opis poslova:

 • praćenje i analiza objava u domaćim medijima;
 • prikupljanje, obrada i sistematizacija osnovnih informacija o projektima i aktivnostima HTZ-a;
 • kreiranje informativnog i srodnog sadržaja za potrebe odnosa s javnošću (pressrelease, pristup informacijama, sadržaj poslovnih internetskih stranica i sl.);
 • poslovi vezani uz odnose s domaćim medijima i domaćom javnošću;
 • rad na terenu u koordinaciji sa sustavom turističkih zajednica vezano uz izvještavanje javnosti o zajedničkim projektima i aktivnostima.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na adresu elektroničke pošte [email protected]

Rok za prijavu: zaključno s 11. rujna 2018.