Izrada smjernica za vizualni identitet i imenovanje aplikacije za javne e-usluge u turizmu na regionalnoj razini te izrada karakterističnih stranica sučelja aplikacija za javne e-usluge u turizmu uz primjenu vizualnog identiteta i naziva aplikacija

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave: Izrada smjernica za vizualni identitet i imenovanje aplikacije za javne e-usluge (Turističko-informacijski portal) u turizmu na regionalnoj razini te izrada karakterističnih stranica sučelja  aplikacija za javne e-usluge u turizmu uz primjenu vizualnog identiteta i naziva aplikacija (TIP, prijava i odjava gostiju)

Krajnji rok dostave ponuda: 21. siječnja 2020. godine do 12:00 sati