Voditelj Odjela za informatičku tehnologiju (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto

VODITELJ ODJELA ZA INFORMATIČKU TEHNOLOGIJU (M/Ž)

(1 izvršitelj)

Opis zadataka:

 • rukovođenje, koordiniranje i organiziranje rada Odjela za informatičku tehnologiju čije aktivnosti uključuju:
  • nadziranje rada i nabavu informatičke i komunikacijske opreme (hardware i software)
  • nadziranje rada pristupa elektroničkim komunikacijama (telefonija, Internet i dr.)
  • nadzor nad funkcioniranjem i razvojem informacijskog sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prikupljenih podataka te drugih zajedničkih i općih informacijskih sustava HTZ-a (eVisitor)
  • koordinacija i edukacija djelatnika GU u području informatičkih tehnologija
  • prijedloge poboljšanja i noviteta vezanih uz primjenu informatičkih tehnologija i komunikacijske opreme
  • ostale poslove u skladu s godišnjim programom rada, strateškim dokumentima i ostalim aktima HTZ-a

Uvjeti za radno mjesto*:

 • završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • aktivno znanje jednog i poznavanje jednog svjetskog jezika;
 • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, potrebno je u roku jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)

Poželjne kompetencije i vještine:

 • stručna sprema iz područja tehničkih ili društvenih znanosti, elektrotehničkog, računalnog ili informatičkog usmjerenja
 • 5 ili više godina na poslovima u korporaciji ili drugoj instituciji (organizaciji) vezanim uz informatičku tehnologiju
 • dubinsko razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj
 • dubinsko poznavanje procesa primjene, funkcionalnosti i rada informatičke i komunikacijske opreme u poslovanju
 • odlično poznavanje informatičkih standarda i pravila
 • izražene organizacijske i upravljačke sposobnosti
 • sposobnost logičnog razmišljanja
 • izražene numeričke i analitičke sposobnosti
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (npr. MS Windows, MS Office i sl.)

Posebno će se u obzir uzimati sljedeće:

 • iskustvo u razvoju informacijskih sustava i aplikacija namijenjenih velikom broju korisnika i statističkom praćenju podataka
 • iskustvo u suradnji s tijelima javne vlasti
 • iskustvo u postupcima nabave roba i usluga
 • iskustvo rada na EU projektima
 • odlično poznavanje rada s bazama podataka MS SQL
 • odlično poznavanje engleskog jezika

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Trajanje ugovora o radu: Ugovor o radu će se sklopiti na određeno vrijeme od godinu dana s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci, uz mogućnost produljenja ugovora na neodređeno vrijeme.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije)
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)

Testiranje kandidata: HTZ će provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti odabranih kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka za elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala „MojPosao“.