Voditelj Odjela za eVisitor i poslovna IT rješenja (m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i  želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • rad na poslovima:
  • održavanje, razvoj i korisnička podrška za sustav prijave i odjave turista (eVisitor);
  • projekti razvoja i implementacije poslovnih informacijskih sustava i aplikativnih rješenja;
  • računalna administracija poslovnih informacijskih sustava i aplikativnih rješenja;
 • kontinuirano usavršavanje;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i primjerena primanja.


Poželjna znanja i kompetencije:

 • iskustvo iz djelokruga rada sustava informatičkih sustava visoke složenosti poput eVisitora;
 • iskustvo u projektima razvoja i implementacije poslovnih informacijskih sustava i aplikativnih rješenja;
 • iskustvo u računalnoj administraciji poslovnih informacijskih sustava i aplikativnih rješenja;
 • organizacijske vještine uz samoinicijativnost i sklonost timskom radu;
 • visoko umijeće poslovnog komuniciranja;
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • organizacijske vještine;
 • stručna sprema iz područja tehničkih ili društvenih znanosti, elektrotehničkog, računalnog ili informatičkog usmjerenja;
 • pet ili više godina na poslovima u korporaciji ili drugoj instituciji (organizaciji) vezanim uz informatičku tehnologiju (ili najmanje pet godina radnog iskustva na informatičkim poslovima visoke složenosti);
 • dubinsko poznavanje procesa primjene, funkcionalnosti i rada informatičke i komunikacijske opreme u poslovanju
 • odlično poznavanje informatičkih standarda i pravila;
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (npr. MS Windows, MS Office i slično);
 • iskustvo rada na projektima;
 • poznavanje rada s bazama podataka SQL;
 • iskustvo u razvoju informacijskih sustava i aplikacija (desktop aplikacije i web aplikacije).


Složenost poslova i odgovornosti:

 • sposobnost rukovođenja i obavljanja složenih zadataka koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistička znanja i iskustvo;
 • osiguravanje pružanja operativne potpore drugim organizacijskim jedinicama;
 • potpora zaposlenicima organizacijske jedinice kojom rukovode, a po potrebi i drugim zaposlenicima, u rješavanju složenih zadaća i projekata;
 • odgovornost za zadatke i odluke vezane uz organizacijsku jedinicu i zaposlenike kojima rukovodi;
 • odgovornost za rukovođenje;
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika u okviru zadaća koje se provode,
 • samostalnost u radu.


Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)


Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije);
 • dvije preporuke;
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).


Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 02.04.2018.