Stručni suradnik za informatičku podršku (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica provodi reorganizaciju poslovanja i želi osnažiti radne timove unutar organizacije.

Što nudimo:

 • neposredan rad s najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;
 • mogućnost rada na važnim i strateškim projektima i nacionalnom sustavu s više od 100.000 korisnika;
 • intenzivne kontakte s kolegama na području ICT-a;
 • kontinuirano usavršavanje na području ICT-a;
 • lokacija u centru Zagreba;
 • rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji;
 • redovita i nadprosječna primanja;
 • ugodno radno okruženje u motivirajućem timu.

 

Poželjna znanja i kompetencije:

 • certifikati Microsoft MCSA, CompTIA A+;
 • razvijene komunikacijske vještine, odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje;
 • iskustvo u korištenju tehnologija i okolina:
  • Windows Server 2008/2012/2016;
  • Windows 7 i Windows 10 te Microsoft Office 2016;
  • mrežnih tehnologija;
  • sistemskom okolinom;
 • samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, praćenje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, timski rad i komunikativnost.

 

Opis poslova:

 • informatička podrška i otklanjanje tehničkih poteškoća korisnicima Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice pri obavljanju svakodnevnih zadaća na dodijeljenoj i vezanoj informatičkoj opremi (radne stanice, mrežne ispisne točke, Android i iOS uređaji);
 • administracija korisničkih računa i prava pristupa na dodijeljenoj i vezanoj informatičkoj opremi (administracija na razini Active Directory-a, Microsoft Exchange-a, evidenciji radnog vremena i drugih sustava Glavnog ureda HTZ-a);
 • sudjelovanje u razvoju i implementaciji novih informatičkih rješenja (implementacija Document Management System-a, Remote Application Deployment kroz Group Policy i sl.);
 • nadzor izvršenja usluga vanjskih partnera te vođenje evidencija vezanih uz zaduživanje i razduživanje informatičke opreme, provođenje inventure na razini informatičke opreme, vođenje evidencije o dodijeljenim mobilnim uređajima, aktivnim tarifnim modelima i pristiglim fakturama;
 • drugi poslovi vezani uz IT po nalogu poslodavca.

 

Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)

 

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije);
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).

 

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Rok za prijavu: zaključno s 31. srpnja 2018.