Koordinator za promociju putem sporta (1 izvršitelj - m/ž)

Datum završetka natječaja:

Hrvatska turistička zajednica 
objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto
„Koordinator za promociju putem sporta“
(1 izvršitelj - m/ž)

Opis zadataka:

 • identificiranje projekata u sportu putem kojih se može vršiti nacionalna i međunarodna promocija turističke ponude Republike Hrvatske
 • analiza zaprimljenih ponuda za marketinšku i drugu suradnju vezanu uz promociju turizma kroz sport
 • suradnja s javnim institucijama, nacionalnim sportskim udruženjima i drugim dionicima uključenim u promociju turizma putem sporta
 • koordinacija zaposlenika unutar Glavnog ureda vezana uz prikupljanje, sistematiziranje i upotrebu informacija i drugog marketinškog i PR sadržaja vezanog za promociju turizma putem sporta namijenjenog uporabi od strane organizacijskih jedinica Glavnog ureda, predstavništva kao i trećih osoba kojima su iste potrebne za informiranje javnosti i/ili provođenje aktivnosti promocije
 • koordinacija projekata promocije turizma u sportu radi uspostave koncepta integrirane komunikacije 
 • praćenje realizacije ugovorenih projekata promocije turizma u sportu 
 • redovno izvješćivanje prema Uredu direktora i direktoru Glavnog ureda vezano uz status provedbe i financijske realizacije ugovorenih projekata i operativnih zadaća vezanih uz promociju turizma kroz sport
 • drugi radni zadaci prema nalogu direktora Glavnog ureda

Uvjeti za radno mjesto*:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17)

Poželjne kompetencije i vještine:

 • iskustvo i obrazovanje u području društvenih znanosti vezanih uz sport
 • iskustvo u brendiranju i projektnom upravljanju
 • sposobnost planiranja, koordinacije i upravljanja procesima brandiranja 
 • odlično znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu na poslovnoj razini
 • razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj
 • samoinicijativnost i razvijena sposobnost komuniciranja
 • odlično poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (npr. MS Windows, MS Office i sl.) 

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi,  potvrda i slične dokumentacije) 
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda)

Testiranje kandidata: HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo na adresu [email protected]

U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem elektroničke pošte.

Rok za prijavu: zaključno s 28. siječnja 2018.