Natječaj za odabir ponuditelja za izradu idejnog koncepta programa događanja kojima bi se Republika Hrvatska predstavljala na EXPO 2020 u Dubaiju, njihovu provedbu i organizaciju te prikupljanje sponzorskih sredstava za financiranje događanja

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave: Natječaj za odabir ponuditelja za izradu idejnog koncepta programa događanja kojima bi se Republika Hrvatska predstavljala na EXPO 2020 u Dubaiju, njihovu provedbu i organizaciju te prikupljanje sponzorskih sredstava za financiranje događanja

Krajnji rok dostave ponuda: 17.2.2020. do 12:00 h

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA I DOPUNI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 
Rok za dostavu ponuda za ''Natječaj za odabir ponuditelja za izradu idejnog koncepta programa događanja kojima bi se Republika Hrvatska predstavljala na EXPO 2020 u Dubaiju, njihovu provedbu i organizaciju te prikupljanje sponzorskih sredstava za financiranje događanja'' produljuje se do 17.2.2020.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije dana 17.2.2020. godine do 12:00 sati.