Izrada projektnog zadatka i detaljnih specifikacija aplikacije te praćenje i evaluacija uspostave informacijskog sustava za javne e-usluge u turizmu - prijava i odjava gostiju - nadogradnja računalne aplikacije eVisitor

Status: Aktivan
Datum početka
Datum isteka

Predmet nabave je izrada projektnog zadatka i detaljnih specifikacija aplikacije te praćenje i evaluacija uspostave informacijskog sustava za javne e-usluge u turizmu  - prijava i odjava gostiju - nadogradnja računalne aplikacije eVisitor. Predmet nabave je podijeljen u dvije grupe:

  • Grupa 1. - Izrada projektnog zadatka i detaljnih specifikacija aplikacije za javne e-usluge u turizmu  - prijava i odjava gostiju - nadogradnja računalne aplikacije eVisitor,
  • Grupa 2. - Praćenje i evaluacija uspostave informacijskog sustava  - prijava odjava gostiju - nadogradnja računalne aplikacije eVisitor.

 

Ponuditelj može podnijeti ponudu samo za obje grupe zajedno. Ponuda koja se odnosi na samo jednu grupu neće biti prihvatljiva. Najmanje jedan stručnjak projektnog tima mora biti uključen u provedbu obje grupe.

Rok za dostavu ponuda: 24.1.2020. u 12:00 sati