Nabava

Izrada izložbenog prostora (štandova) Hrvatske turističke zajednice na sajmovima u inozemstvu od ožujka 2018. do kraja 2022. godine

13.10.2017.
-
03.11.2017.

Predmet nabave: Izrada izložbenog prostora (štandova) Hrvatske turističke zajednice na sajmovima u inozemstvu od ožujka 2018. do kraja 2022. godine

Evidencijski broj nabave: 017/17